แผงโซล่าเซลล์ แบ่งตามสารกึ่งตัวนำที่นิยมนำมาใช้มีอะไรบ้าง

0
1142

ใครก็หันมาใส่ใจกับโลกใบนี้กันมากขึ้น พยายามหาวิธีที่จะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีทรัพยาการธรรมชาติใช้ไปตลอด มีสภาพแวดล้อมที่ดี

แผงโซล่าเซลล์เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นการนำพลังงงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชีวิตประจำวัน ทดแทนพลังงานที่ต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ โซล่าเซลล์เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจึดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติวนเวียน ไม่มีวันหมด นำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการสร้างสารกึ่งตัวนำที่สามารถเปลี่ยนพลังงงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งพลังงานที่ได้จัดเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่สร้างมลภาวะใดต่อมนุษย์แนวความคิดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถูกคิดขึ้นประมาณ ปี ค.ศ. 1839

สารกึ่งตัวนำที่นิยมนำมาใช้ เช่น ซิลิคอน แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ อินเดียม ฟอสไฟล์ แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินดียม ไดเซเลไนด์ ซึ่งสารกึ่งตัวนำนี้สามารถแบ่งแผงโซล่าเซลล์ออกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มด้วยกัน

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอนชนิดผนึกเดียว

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอนชนิดผนึกเดียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม หรือ โพลีคริสตัลไลน์ ซิลิคอน โซล่าเซลล์ (Polycrystalline Silicon Solar Cell) โซล่าเซลล์แบบซิลิคอนจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางมาก และแข็ง เกิดจากการนำแท่งผลึกซิลิคอนมาหลอมละลายที่อุณหภูมิสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน Amorphous Silicon (a-Si) เป็นการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อีกชนิดหนึ่ง โดยใช้สารซิลิคอน สารโบรอน และสารฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปก๊าซทั้งหมด นำมาเคลือบเป็นฟิล์มบาง (Thin film) ลงบนแผ่นแก้ว แผ่นพลาสติก หรือแผ่นโลหะ มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานต่ำกว่าชนิดผลึกซิลิคอน แต่ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลง และเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงประมาณร้อยละ 6-8

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (Copper Indium (Gallium) Di-Selenide) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ใช้สารผสมของ Copper Indium Gallium และ Selenium โดยมีทั้งที่ใช้ Cadmium Sulphide และไม่ใช้ Cadmium Sulphide เป็นบัฟเฟอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับชนิดผลึกซิลิคอน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9-13