ทำความรู้จักกับ “การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด” คืออะไร?

0
1063

สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากพลาสติก เคยสงสัยไหมว่าสิ่งเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการอย่างไรกว่าจะได้มาเป็นของที่วางขายให้หยิบซื้อ เพราะกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ “การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด” ที่สามารถผลิตได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพิมพ์ที่ใช้และปัจจัยอื่น ๆ

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด

บทความนี้เลยอยากจะพาไปดูโลกของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด ฉบับข้าใจง่ายที่ผู้บริโภคอย่างเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหาย

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด คืออะไร?

กระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ผลิตอย่างแพร่หลายนั้นคือ “การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด” ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะขึ้นงานพลาสติกให้เป็นชิ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการผลิตโดยเครื่องจักรเฉพาะทาง ในขั้นตอนการทำงานนั้นจะประกอบไปด้วยการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด ตามด้วยการผ่านความร้อนจนเกิดปฏิกิริยาหลอมละหลายของเม็ดพลาสติกจนกลายเป็นของเหลว หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนอัดฉีดเข้าไปยังแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ และจบขั้นตอนด้วยการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

ทั้งนี้ คุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติกนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งมาตรฐานเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด คุณภาพเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสีของพลาสติกที่มีทั้งแบบธรรมชาติและสีผสม

ประเภทของเครื่องจักรสำหรับงานขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติก

ต้องเข้าใจก่อนว่า การแปรรูปพลาสติกแบบฉีดมีอยู่ทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงหรืออีลาสโตเมอร์ จึงทำให้สามารถแบ่งเครื่องจักรได้ตามประเภทของการขึ้นรูปได้ถึง 2 ประเภทดังนี้

  • เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Machine) 

เป็นประเภทการฉีดพลาสติกในรูปแบบการทำงานตามแนวนอน ให้พลาสติกที่ผ่านกระบวนการหลอมละลายไหลเข้าไปยังแม่พิมพ์ในแบบที่เป็นเส้นตรงข้ามแนวนอน โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยชุดฉีดพลาสติกและหน่วยเปิด-ปิดแบบ จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด

  • ครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Machine)

สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง จะมีการทำงานในรูปแบบการฉีดให้พลาสติกเหลวไหลเข้าไปแบบเส้นตรงตามแนวตั้ง โดยแนวฉีดจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั่นเอง

สำหรับในมุมของผู้บริโภค การรู้กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ในท้องตลาดแค่เบื้องต้นก็ถือว่าเพียงพอต่อการเลือกซื้อให้ได้ของที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีการผลิตพลาสติกไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียว ยังมีงานเป่าพลาสติกและการผลิตในรูปแบบอื่น ๆ ให้ได้ลองไปศึกษากันเพิ่มเติม