การต่อใบขับขี่ รถจักรยานยนต์

0
1038

ตรวจสอบดูใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเองบ้างหรือเปล่าคะ ใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ต้องรีบต่อนะคะ หากตำรวจเรียกตรวจสอบใบขับขี่ของคุณแล้วพบว่าหมดอายุ จะต้องโดนปรับ เสียดายเงินที่ต้องเสียไปกับความมารอบคอบของตนเอง หรือถ้าใครใบขับขี่ใกล้หมดอายุแล้ว สามารถดำเนินการต่ออายุได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุในใบขับขี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือการที่ต้องไปดำเนินเรื่องอีกครั้งเพราะเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ลองอ่านข้อมูลเหล่านี้ดูนะคะ ก่อนจะไปต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่การต่อใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ก็คล้ายกับการต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลคะ เมื่อครั้งที่สอบใบขับขี่ครั้งแรกก็จะได้ใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุใช้งาน 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องมาทำการต่ออายุใบขับขี่ซึ่งมีอายุ 5 ปี และต้องมาต่อทุกๆ 5 ปี ปัจจุบันไม่มีใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว นะคะ เอกสารหลักที่ต้องเตรียมไปก็คือ ใบอนุญาตขับขี่เดิม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ต่ออายุจาก 1 ปี เป็น5 ปี แต่ถ้าต่อจาก 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้) แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี ก็จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์คะ

เมื่อคุณจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็ตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้าๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวนานๆ และหากคุณต้องทำการอบรม ก็ควรจะไปให้ตรงตามคิวของรอบการอบรม จะได้อบรมทันที่ไม่ต้องนั่งรอรอบต่อไป คุณสามารถทำการต่อใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่ใกล้บ้านคุณ หากคุณพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็สามารถเดินทางไปต่ออายุใบขับขี่ได้ที่ ยังกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ 1-4 หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปติดต่อทำการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่ สำนังงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

การทดสอบเพื่อการต่อใบขับขี่จะแตกต่างกันบ้างในบางขั้นตอน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการหมดอายุของใบขับขี่ของคุณเองคะ มีรายละเอียดดังนี้

  • หากใบอนุญาตหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำเป็นต้องสอบข้อขียนใหม่ แต่ไม่ต้องสอบการขับขี่
  • หากใบอนุญาตหมดอายุเกิน 3 ปี จำเป็นต้องสอบข้อเขียน สอบการขับรถ และต้องมีใบรับรองแพทย์
  • หากใบอนุญาตหมดเกิน 1 ปี หรือทำการต่ออายุบัตรล่วงหน้า จากแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี จำเป็นต้องทดสอบปฎิกิริยาการใช้เบกเท้า ทดสอบตาบอดสี สายตาทางกว้างและสายตาทางลึก และเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง

การต่ออายุใบขับขี่จำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สอบกี่ครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ก็ทราบถึงดาการตื่นเต้นของผู้ทดสอบ บ้างท่านบอกให้ลองใหม่ หรือบอกให้ใจเย็นๆ เจ้าหน้าที่เป็นกำลังให้ผ่านการทดสอบทุกท่านคะ การทดสอบมีดังนี้

  • การทดสอบการมองเห็นสี (หรือทดสอบตาบอดสี) โดยให้ผู้ขับขี่ดูสัญญาณไฟสี แดง เหลือง เขียว ซึ่งเป็นการจำลองสัญญาณไฟจราจร
  • การทดสอบสายตาทางลึก เป็นการกะระยะการปรับทางยาวแนวตั้ง 2 แท่ง ให้ทางลึกเลื่อนเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกัน
  • การทดสอบสายตาทางกว้าง โดยการวางหน้าชิดกับเครื่องมือทดสอบและตอบสีของไฟ 3 สี : แดง เหลือง เขียยว ที่อยุ่ริมด้าข้างของสายตา
  • การทดสอบปฎิกิริยาเท้า ให้ผู้ขับขี่ใช้เท้าเหยียบทันเร่งที่เท้า ให้ไฟสีเขียวส่วางขึ้น และให้ทำการเบรกทันทีเมื่อไฟสีแดงสว่างขึ้น โดยไฟวัดระดับความไวต้องไม่เกิน 0.75 จึงจะสอบผ่าน

การต่อใบขับขี่ ก็คล้ายกับการทำใบขับขี่ครั้งแรกคะ แต่อาจจะมีบางขั้นตอนที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเป็นกังวลหากคุณมั่นใจว่าเตรียมเอกสารและร่างกายพร้อม รับรองผ่านแน่นอนคะ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ (Call Center )โทร 1584 จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบทุกคำถามให้ความกระจ่างแก่คุณ